get started

Ecobase on metsa süsinikuprojektide arendaja

Praegune projekti suurus: 161 851 hektarit 18 riigis.

Üle 90% Euroopast oli metsaga kaetud. Sellest on alles jäänud umbes 50%, kusjuures ligikaudu 3,5 miljonit km2 metsaökosüsteeme on hävitatud või muudetud. Metsatüübist sõltuvalt ulatub hävimise määr 5%-st kuni 92%-ni.

Meie eesmärk on taastada metsa ökosüsteeme.

Verra Projektid

Me registreerime oma projektid Verified Carbon Standard (VCS) programmi raames. Meie metsastamistegevus toimub halvenenud või marginaalse kasutusega põllumajandusmaadel kogu Euroopas, kus toiduainete tootmine on piiratud või puudub. Me tegutseme turgudel, kus kehtivad ranged metsaseadused, mis ei luba metsade raadamist.

Meie projektid:
Ecobase'i üleeuroopaline Verra projekt (VCS 3677)

Euromediena UAB 
LandOwner
"I have had the pleasure of working with the Ecobase team on an afforestation project and I couldn't be happier with their service. The team was fast and responsive, and all we had to do was send them a shape file of our planting area. They handled the analysis with ease and expertise. I highly recommend this company to anyone looking to generate carbon credits through afforestation activities. The team is not only knowledgeable, but they also have fantastic client service."